Podaljševalni vrat TN15 (za termotulec)

Product picture of: TN15

cevni vrat iz zvarjenih delov z navojnim
priključkom za priključno glavo oblike
DIN B in različnimi priključki za
termotulce (termotulec naročite posebej)

Documents / Manuals / Software

Accessories / Spare parts

Nr
Order code
Specification