Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina

Pogoji uporabe

za vsa spletna mesta Endress+Hauser

1. Veljavnost

1.1 Endress+Hauser Group Services AG in pridružene družbe ("Endress+Hauser") imajo na naših spletnih straneh brez predhodnega obvestila pravico spreminjati te splošne pogoje uporabe ("Pogoji uporabe") in vsa besedila, podatke, grafike, slike, aplikacije, orodja, logotipe, video posnetke, imenike, podatkovne zbirke, sezname in druge informacije ter vsebine ("informacije in vsebine"). Prav tako lahko prenehamo prikazovati svoja spletna mesta ali njihove dele.

1.2 Uporaba informacij in vsebine spletnih mest Endress+Hauser ter uporaba samih spletnih mest je dovoljena samo skladno s temi pogoji uporabe. Z uporabo spletnega mesta Endress+Hauser sprejemate naše trenutno veljavne pogoje uporabe. Te pogoje uporabe lahko dopolnjujejo generalno ali individualno dogovorjeni pogoji, ki v primeru neskladja prevladajo.

1.3 Spletne strani Endress+Hauser ter informacije in vsebine, ki jih vsebujejo, so namenjeni samo osebam, ki jim predpisi države bivanja ali države njihove nacionalnosti dovoljujejo tak dostop. Osebam, ki bi s svojim dostopom do naših spletnih strani kršile zakonodajo, dostop ni dovoljen.

2. Omejitev dostopa

2.1 Dostop do spletnih mest Endress+Hauser ter informacij in vsebine na njih je lahko rezerviran za registrirane uporabnike. Pri čemer velja, da registracijskih zahtev posameznih uporabnikov nismo nujno dolžni odobriti. Pridržujemo si tudi pravico do uvedbe obveznosti registracije za dostop do prosto dostopnih spletnih mest Endress+Hauser ter informacij in vsebin, ki jih vsebujejo. Poleg tega si pridržujemo pravico, da registriranim uporabnikom prekličemo ali blokiramo dostop do spletnih mest Endress+Hauser brez navedbe razloga.

2.2 Če je registracija zahtevana, je uporabnik v svojem registracijskem zahtevku dolžan navesti resnične podatke, spremembe teh podatkov pa ažurno javljati. Po registraciji uporabnik prejme geslo in uporabniško ime ("Uporabniški podatki").

Uporabnik mora poskrbeti, da njegovi uporabniški podatki niso dostopni tretjim osebam. Odgovoren je za vsa naročila in druge aktivnosti, ki se izvedejo na podlagi njegovih uporabniških podatkov. Če uporabnik ugotovi zlorabo svojih uporabniških podatkov, je o tem dolžan takoj obvestiti Endress+Hauser.

2.3 Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva izbris registracije. V takih primerih bomo izbrisali vse uporabnikove osebne podatke in njegove uporabniške podatke, razen v primerih, ko izbris registracije ni mogoč zaradi obdelave tekočih pogodbenih zadev.

3. Brez nasvetov, navodil ali ponudb

3.1 Podatki in vsebina spletnih mest Endress+Hauser so na voljo izključno v smislu splošnega informiranja o naši organizaciji, produktih, rešitvah in storitvah. Strani niso v funkciji tehničnega svetovanja in ne nadomeščajo navodil. Če imate specifična vprašanja o naših produktih, rešitvah in storitvah se obrnite neposredno na Endress+Hauser. Pred vgradnjo in uporabo naših produktov morate v vsakem primeru prebrati uporabniški priročnik, priložen produktu.

3.2 Podatki in vsebina spletnih mest Endress+Hauser ne predstavljajo zavezujočih ponudb, ampak so v funkciji vabila k zahtevi za ponudbo.

3.3 To, da uporabnik obišče spletno mesto Endress+Hauser, še ne pomeni, da je naša stranka.

4. Uporaba informacij in vsebin

Endress+Hauser podeljuje uporabnikom neizključno, neprenosljivo pravico – brez pravice do podlicenciranja – do uporabe informacij in vsebin spletnih strani Endress+Hauser v dogovorjenem obsegu ali, če ni nič dogovorjeno, v mejah namena Endress+Hauser da zagotovi in omogoči dostop do informacij in vsebin.

Razen tega informacij in vsebine spletnih strani Endress+Hauser pod nobenim pogojem ni dovoljeno dopolnjevati, spreminjati, reproducirati, prodajati, dajati v najem ali kakorkoli drugače dajati na voljo ali izkoriščati.

5. Intelektualna lastnina

5.1 Informacije in vsebina spletnih mest Endress+Hauser so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami do komercialne zaščite.

5.2 Razen pravic, izrecno podeljenih s temi pogoji uporabe, vse pravice, naslovi in zahtevki, zlasti vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, industrijskimi modeli, patenti in drugimi pravicami intelektualne lastnine ter drugimi pravicami do, za in iz vseh informacij in vsebine spletnih mest Endress+Hauser ostane v lasti Endress+Hauser ali njihovih lastnikov.

Zlasti ni mogoče razumeti/razlagati kot podelitev kakršne koli licence ali drugih pravic uporabe informacij in vsebine spletnih strani Endress+Hauser samih zase ali njihovega prenosa, kopiranja, tiskanja, spreminjanja, reprodukcije ali druge uporabe.

6. Izključitev garancije

6.1 Endress+Hauser ne jamči, da bo dostop do spletnih mest Endress+Hauser ter njihovih informacij in vsebin neprekinjen ali brez napak, da bodo napake popravljene in da se med uporabo ne bodo prenašali virusi ali druge škodljive komponente.

6.2 Endress+Hauser si prizadeva uporabnikom zagotoviti točne in posodobljene informacije in vsebino. Kljub temu Endress+Hauser ne jamči točnosti, pravočasnosti, popolnosti, pravilnosti, odsotnosti pravic tretjih oseb, razpoložljivosti ali uporabnosti spletnih strani Endress+Hauser ter informacij in vsebine na njih. Enako velja za rezultate in ugotovitve, ki temeljijo na informacijah in vsebini spletnih strani Endress+Hauser.

6.3 Zlasti Endress+Hauser ne jamči, da so rezultati in ugotovitve, ki temeljijo na informacijah in vsebini spletnih mest Endress+Hauser ter produkti, rešitve in storitve, ki so bili naročeni na podlagi takih rezultatov in ugotovitev, primerni za namene, aplikacije ali možne uporabe, tako kot si je to zamislila stranka (glejte 3.1).

7. Izključitev odgovornosti

7.1 Odgovornost za nezakonite namene in hudo malomarnost ureja veljavna zakonodaja.

Poleg tega je, ne glede na pravno podlago, odgovornost družbe Endress+Hauser omejena v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Omejitev odgovornosti se tu nanaša na odgovornost izhajajočo iz uporabe ali nezmožnost uporabe spletnih mest Endress+Hauser ter informacij in vsebin, ki jih ta mesta vsebujejo, vključno s pridobljenimi rezultati in ugotovitvami, ki temeljijo na teh informacijah in vsebinah. Omenjena odgovornost zadeva neposredno ali posredno izgubo, odškodninsko odgovornost, stroške, zahtevke, izdatke ali škodo katere koli vrste.

7.2 Zlasti Endress+Hauser ni odgovoren za škodo, ki je posledica uporabe, vgradnje ali kakršne koli druge uporabe naših produktov in rešitev, ki jih je uporabnik naročil na podlagi rezultatov in ugotovitev, katerih podlaga so informacije in vsebine naših spletnih mest ( glej 3.1).

8. Privacy

Endress+Hauser pripisuje velik pomen varstvu osebnih podatkov tretjih oseb in upošteva zakone o varstvu podatkov. Več informacij o tem najdete v naši Politiki zasebnosti.

9. Povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb

Informacije in vsebine tretjih oseb ter povezave na njihove spletne strani so vam v našem spletnem mestu na voljo zgolj zato, da vam olajšamo dostopnost informacij.

Endress+Hauser nima ne vpliva in ne nadzora nad informacijami in vsebino spletnih mest tretjih oseb. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti in ne dajemo nobenih jamstev za take informacije in vsebine. To zadeva zlasti točnost, vsebino, kakovost in ažurnost teh spletnih strani.

Endress+Hauser ne odgovarja za informacije in vsebino na spletnih mestih tretjih oseb niti za spletne strani, ki se povezujejo na naše spletne strani ali te prikazujejo v okvirih.

10. Končne določbe

10.1 Če bi bile posamezne določbe teh Pogojev uporabe v celoti ali delno neveljavne, ostanejo ostale določbe veljavne.

10.2 Dodatni dogovori, ki niso del teh pogojev uporabe, morajo biti v pisni obliki.

10.3 Velja švicarsko pravo ob izključitvi Konvencije Združenih Narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).

10.4 Kraj sodne pristojnosti je poslovni sedež družbe Endress+Hauser Group Services AG.