Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
 • Zgodovina

Politika zasebnosti

Stanje: 16. maj 2022

Hvala za obisk naše spletne strani ter za vaše zanimanje za naše podjetje in izdelke. V skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov vas v nadaljevanju seznanjamo, katere osebne podatke zbiramo ob obisku naše spletne strani in, kadar relevantno, ko prejmete naša promocijska e-poštna sporočila. Nadalje vas obveščamo, s kakšnim namenom te podatke zbiramo in kako jih uporabljamo za optimizacijo naših storitev namenjenih vam. Poleg objave te politike zasebnosti si pridržujemo pravico do objave od te politike odstopajočih lokalnih določb, ki v primeru neskladnosti s politiko, prevladajo.

A. Splošno

1. Odgovorna oz. pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Informacije o odgovorni osebi za obdelavo vaših podatkov in, če relevantno, o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov ter pristojnemu nadzornemu organu najdete na tej spletni strani pod "Obvestilo o varstvu podatkov", razen če v tej politiki zasebnosti ni drugače navedeno.

2. Vrste obdelovanih podatkov

Z našo spletno stranjo, brez vašega soglasja, ne zbiramo nobenih osebnih podatkov. Sami odločate o tem, ali nam želite svoje osebne podatke razkriti ali ne. To se npr. zgodi v procesu registracije ali kadar želite prenos datotek. V takih primerih vaše osebne podatke potrebujemo za obdelavo vašega povpraševanja ali zato, da vam lahko zagotovimo dostop do iskanih informacij oziroma želene ponudbe. Med take podatke spadajo npr.:

 • Podatki o zalogah/ CRM podatki (npr. imena, naslovi, zgodovina kupca, statistika kupca)

 • Kontaktni podatki (npr. e-poštni naslovi, telefonske številke)

 • Podatki o uporabniškem računu (prijava, PW # hash)

 • Pogodbeni podatki (npr. ponudbe, naročila, predmet pogodbe, kategorija kupca)

 • Podatki o plačilu (npr. bančni podatki, zgodovina plačil)

 • Podatki o vsebini (npr. vneseno besedilo, fotografije, video zapisi)

 • Podatki o uporabi (npr. obiskane spletne strani, izkazan interes za vsebino, čas dostopa)

 • Meta/komunikacijski podatki (npr. informacije o napravi, IP naslovi)

V tej politiki zasebnosti boste izvedeli, katere podatke obdelujemo v posameznih primerih, kakšen je namen posameznih obdelav in kaj so ustrezne pravne podlage. 

3. Koga se to tiče

Naša spletna stran je namenjena njenim obiskovalcem in uporabnikom vseh njenih funkcij, vključno s spletno prodajo. Skladno s tem obdelujemo podatke teh skupin oseb:

 • Obiskovalci in uporabniki spletne strani in naše spletne ponudbe

 • Stranke, zainteresirane osebe in poslovni partnerji

 • Naročniki naših publikacij

 • Drugi komunikacijski partnerji

4. Vaše pravice

Če za obdelavo vaših osebnih podatkov velja GDPR, imate v nadaljevanju navedene pravice, sicer veljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na obdelavo. Če so v obdelavi vaši osebni podatki, ste v smislu GDPR subjekt obdelave in imate v odnosu do nas v funkciji upravljavca v nadaljevanju navedene pravice. Če želite katero od pravic uveljaviti ali če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na nas ali našo odgovorno osebo za varstvo podatkov:

a) Pravice v skladu s 15. členom GDPR

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico od upravljavca pridobiti potrditev o tem, ali se osebni podatki v zvezi z vami obdelujejo. Če je tako, imate pravico do dostopa do takih osebnih podatkov, kot tudi do dodatnih informacij, navedenih v 15. členu GDPR. V nekaterih pravnih situacijah imate poleg tega skladno s 16. členom pravico do popravka, skladno z 18. členom pravico do omejitve obdelave in skladno s 17. členom pravico do izbrisa podatkov (pravico do pozabe).

Dodatno imate skladno z 20. členom GDPR pravico od upravljalca prejeti podatke, ki ste mu jih o sebi posredovali. Podatke morate dobiti v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. To velja, če se obdelava izvaja z uporabo avtomatiziranih postopkov in temelji na privolitvi, skladno s točko 1a 6. člena ali točko 2a 9. člena GDPR oz. temelji na pogodbi v skladu s točko 1b 6 člena GDPR.

b) Preklic soglasja v skladu s točko 3 7. člena GDPR

Če obdelava temelji na soglasju, lahko kadarkoli prekličete soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov. Prosimo, upoštevajte, da preklic ne velja retroaktivno. Na obdelave, izvedene pred preklicem, preklic ne deluje.

c) Pravica do pritožbe

Imate možnost, da se obrnete na nas ali nadzorni organ za varstvo podatkov s pritožbo (člen 77 GDPR). Informacije o podjetju, odgovornem za obdelavo vaših podatkov, in, če je ustrezno, uradnika za varstvo podatkov ter pristojni nadzorni organ najdete na tej spletni strani.

d) Pravica do ugovora v skladu z 21. členom GDPR

Poleg že navedenega imate tudi pravico do ugovora in sicer na te načine:

(1) Pravica do ugovora od primera do primera: Obdelavi, ki se izvaja na podlagi točke 1e (obdelava podatkov v javnem interesu) ali 1f (obdelava podatkov na podlagi tehtanja interesov) 6. člena GDPR, lahko ugovarjate kadarkoli na podlagi svojega posebnega položaja. To velja tudi za profiliranje, kot je definirano s točko 4 4. člena GDPR.

Če podate ugovor, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen kadar lahko podamo prepričljive pravno utemeljene razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali zagovarjanju pravnih zahtevkov.

(2) Pravica do ugovora obdelavi podatkov za namene oglaševanja: V nekaterih primerih obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Obdelavi svojih osebnih podatkov in profiliranju za ta namen lahko kadarkoli ugovarjate. V primeru takega ugovora bomo prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

5. Splošne informacije o prenosu podatkov tretji strani

(1) Razen v primerih, opisanih v tej politiki zasebnosti, oz. v primerih, urejenih z dodatnimi pravilnikih o zasebnosti, vaših osebnih podatkov brez vašega izrecnega soglasja ne bomo posredovali ali drugače delili s tretjo stranjo.

(2) Znotraj družbe Endress+Hauser imajo dostop do vaših podatkov uradi, ki te podatke potrebujejo zaradi izpolnjevanja naših pogodbenih in pravnih obveznosti ali za zaščito legitimnih interesov. Poleg tega lahko za te namene podatke prejmejo tudi povezana podjetja skupine Endress+Hauser, ponudniki storitev in posredniki, ki jih angažira Endress+Hauser, ter uradni organi ali tretja stran.

Ponudniki storitev, posredniki, itd., ki jih angažiramo, so pogodbeno zavezani k izpolnjevanju veljavnih zakonov, povezanih z varstvom podatkov.

(3) Vaše podatke, ki jih obdelujemo povezano z gostovanjem naše spletne strani, obdeluje ponudnik gostovanja Amazon Web Services, Inc., ki deluje v našem imenu na podlagi pogodbe o obdelavi.

(4) Za obdelavo in razpošiljanje promocijske e-pošte uporabljamo storitve in IT sisteme zunanjega ponudnika storitev Oracle (Eloqua), ki smo ga za to pooblastili v okviru pogodbe o obdelavi. Dodatne informacije o tem so na voljo v nadaljevanju.

(5) Da bi vam lahko zagotovili ciljno usmerjene informacije in nasvete o izdelkih, lahko mi ali ponudniki storitev v našem imenu uporabljamo orodja za spletno analizo, zlasti tehnologijo sledenja. To nam omogoča komunikacijo na podlagi potreb in oglaševanja. Dodatne informacije najdete v nadaljevanju.

6. Prenos v tretje države

(1) Podatki se prenašajo v tujino le v okviru veljavnih predpisov o varstvu podatkov. Zlasti, če je to potrebno za izvršitev vaših naročil, če to zahtevajo predpisi (npr. obveznosti poročanja po davčnem pravu), če ste nam dali svoje soglasje ali v okviru pogodbe o obdelavi podatkov.

Poleg tega zaradi zaščite zakonitih interesov, posredujemo podatke povezanim podjetjem. V primeru prenosa osebnih podatkov v tretje države zagotavljamo ustrezno raven varstva podatkov.

(2) V okviru splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) se uporablja še to: Prenos podatkov v države zunaj EU ali EGP (tako imenovane tretje države) poteka le v okviru veljavnih predpisov o varstvu podatkov.

V primeru prenosa osebnih podatkov v tretje države zagotavljamo ustrezno raven varstva podatkov, npr. s posebnimi jamstvi. Tako jamstvo je lahko odločitev komisije EU o ustreznosti, ki ugotavlja, da je raven varstva podatkov v bistvu enakovredna EU (npr. za Švico). Druga možnost je skladnost s sprejetimi posebnimi pogodbenimi obveznostmi (npr. tako imenovanimi "standardnimi pogodbenimi klavzulami EU").

7. Varnost

(1) Za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, uničenjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom smo sprejeli tehnične in organizacijske varnostne ukrepe (za EU v skladu s 24. in 32. členom GDPR). Vsi naši zaposleni in vse tretje strani, ki sodelujejo pri obdelavi podatkov, so dolžni ravnati v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in zaupno ravnati z osebnimi podatki.

(2) Naša spletna stran iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupnih vsebin (kot so naročila ali poizvedbe, ki nam jih kot operaterju spletne strani pošljete) uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano spletno povezavo prepoznate po dejstvu, da se naslov v naslovni vrstici vašega brskalnika spremeni iz »http://« v »https://«. Drug indikator je simbol ključavnice v isti vrstici brskalnika. Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, podatkov, ki nam jih posredujete, tretja stran ne more brati.

8. Povezave do drugih spletnih strani

Naše spletne strani lahko vsebujejo povezave do spletnih strani drugih ponudnikov. Za spletna mesta teh drugih ponudnikov ta (naša) politika zasebnosti ne velja. Preden ponudimo povezave do tujih spletnih strani skrbno preverimo njihovo vsebino. S tem zagotavljamo, da se navezujemo le na spletne strani, ki se držijo enakih visokih standardov varstva podatkov kot Endress+Hauser.

Kljub temu izjavljamo, da nismo odgovorni za prakse ravnanja z zasebnostjo takih spletnih strani kot tudi ne za njihove vsebine. Če smo seznanjeni s kršitvami, izhajajočimi iz vsebin spletnih strani tretje strani, take vsebine in povezave na njih takoj odstranimo.

9. Spremembe naše politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico do sprememb naših varnostnih ukrepov in ukrepov za varstvo podatkov, če to postane potrebno zaradi tehničnega razvoja ali sprememb zakonodaje. V vseh takih primerih bomo ustrezno prilagodili tudi našo politiko zasebnosti. Zato, prosimo, vedno upoštevajte zadnjo različico naše politike zasebnosti.

B. Obisk naših spletnih strani

V nadaljevanju vas obveščamo o tem, katere osebne podatke obdelujemo ob obisku naših spletnih strani, kakšen je namen teh obdelav in kakšne so naše pravne podlage za te obdelave.

1. Namen obdelave

Vaše osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

 • Zagotavljanje funkcij in vsebine spletne strani ter spletne ponudbe.

 • Za pripravo in upravljanje vašega osebnega uporabniškega računa, če ga potrebujete.

 • Zato, da vas je mogoče identificirati kot pogodbeno stranko.

 • Za obdelavo vaših spletnih nakupov pri nas. To vključuje vaša naročila in vračila nakupov prek naše spletne strani, obdelavo plačil, obveščanje o stanju dobav in o morebitnih težavah v zvezi z njimi. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi pri obravnavah pritožb ali v primerih uveljavljanja garancijskih pravic.

 • Za odzivanje na zahteve za stike in komuniciranje z uporabniki.

 • Za obdelavo servisnih primerov.

 • Za utemeljevanje, uveljavitev in izvajanje pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi (oz. v primeru sporov) ter za potrebe preiskav oz. preprečevanje kaznivih dejanj.

 • Za varnostne ukrepe.

 • Za merjenje dosega.

 • Za namene neposrednega trženja (npr. v obliki promocijskih elektronskih sporočil ali poštnega oglaševanja).

2. My Endress+Hauser

2.1 Registracija My Endress+Hauser

Za uporabo funkcij My Endress+Hauser je potrebna registracija na naši spletni strani. V okviru registracije obdelujemo te osebne podatke: vaš e-poštni naslov in geslo, ki ga ustvarite.

Izbris svojega uporabniškega računa lahko zahtevate kadarkoli. V ta namen lahko pošljete sporočilo našemu zgoraj omenjenemu kontaktu ali vaši običajni kontaktni osebi. Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je, skladno z odstavkom b), točke 1, 6. člena GDPR, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Kot registrirani uporabnik lahko dostopate do svojega profila, kar vam omogoča pregled ponudb pripravljenih za vas, pregled vaših naročil ter uporabo drugih storitev in funkcionalnosti, opisanih v nadaljevanju.

2.2 Uporaba funkcionalnosti elektronskega poslovanja

2.2.1 Naročanje blaga

Ko z uporabo naše spletne strani naročate blago, zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, ki so potrebni za obdelavo naročila. Obvezni podatki, potrebni za izvrševanje pogodb (ime in naslov), so posebej označeni. Drugi podatki so neobvezni. Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je, skladno z odstavkom b), točke 1, 6. člena GDPR, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

2.2.2 Procesi elektronskega naročanja in plačil

(1) Ko se kot naš registriran uporabnik ali gost naše spletne strani odločite za nakup, za potrebe izvedbe naročila zberemo te podatke: ime in priimek, ime podjetja, podatki za potrebe komunikacij, naslov, naslov za dostavo (če potrebno).

Plačila po prejemu našega računa izvršite z bančnim nakazilom. V izjemnih primerih si pridržujemo pravico zahtevati predplačilo. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov, povezanih z naročili in plačili je, skladno z odstavkom b), točke 1, 6. člena GDPR, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

(2) Vaš naslov ter podatke o plačilu in naročilu bomo hranili tako dolgo, kot to zahteva predmetna davčna in gospodarska zakonodaja (10 let po izvršitvi pogodbe). Po preteku tega obdobja bomo te podatke izbrisali razen, če ste pristali na daljšo hrambo ali če je nadaljnja obdelava potrebna za utemeljevanje, uveljavitev in izvajanje pravnih zahtevkov.

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov, za namene izpolnjevanja zakonskih obveznosti arhiviranja in hrambe je, skladno z odstavkom c), točke 1, 6. člena GDPR, izpolnjevanje pravnih obveznost.

2.2.3 Prenos podatkov v okviru naročila

Nekatere vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo ob vašem naročilu, zaradi izpolnitve pogodbe z vami predamo transportnemu podjetju, ki ga angažiramo za dobavo naročenega blaga. Predamo le tiste podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo dobave. Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je, skladno z odstavkom b), točke 1, 6. člena GDPR, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Ponudniki storitev, ki jih angažiramo, lahko obdelujejo ali uporabljajo vaše podatke samo za namen, za katerega so jim bili ti podatki predani. V zvezi s tem smo sprejeli tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo, da bodo predpisi o varstvu podatkov upoštevani.

2.3 Programski portal

Endress+Hauser Infoserve GmbH+Co. KG, Colmarer Str. 6, 79576 Weil am Rhein, Nemčija, je osrednji center za obdelavo podatkov skupine Endress+Hauser za vse hčerinske družbe in povezana podjetja skupine Endress+Hauser, ki licencirajo in zagotavljajo programsko opremo strankam. V tem položaju Infoserve, globalno gledano, upravlja elektronski programski portal (www.software-products.endress.com).

Za uporabo programskega portala se morate registrirati. Osebni podatki, zbrani med registracijo, bodo obdelani (glejte zgoraj).

Za potrebe upravljanja programske opreme skladno z veljavnimi licenčnimi pogoji podatke, ki so potrebni za ta namen (se nanašajo na računalnik, programsko opremo in registracijskega zavezanca), zbiramo, prenašamo, hranimo, povezujemo in obdelujemo skozi celoten življenjski cikel (npr. med registracijo in aktivacijo).

Te podatke dobijo strokovnjaki za podporo življenjskemu ciklu programske opreme v skupini Endress+Hauser. Podatke lahko vidijo in jih uporabljajo pri nenehnem razvoju in izboljševanju programske opreme in storitev. Pravna podlaga za to je, skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR, naš legitimni interes.

Z uporabo programskega portala potrjujete, da uporabljate ali nameravate uporabljati programsko opremo podjetja Endress+Hauser in da boste skozi celoten življenjski cikel uporabljano programsko opremo samostojno upravljali.

2.4 Storitve

V našem storitvenem delu in z uporabo kontaktnih obrazcev lahko odpirate storitvene zahtevke, povezane s svojimi Endress+Hauser produkti, in vidite trenutno stanje odprtih zadev. Podatke, vnesene ob odpiranju zahtevkov in med naknadnimi komunikacijami, bomo hranili. Polja z nujnimi podatki bodo vedno označena. Obseg hranjenih podatkov je odvisen od obsega informacij, ki jih podate.

Posredovane podatke obdelujemo zato, da analiziramo in uredimo odprte zahtevke. Prosimo, upoštevajte, da podatke, ki jih vnesete v zvezi z zahtevkom, lahko vidijo tudi drugi člani vaše organizacije. Poleg tega, se lahko zgodi, da bodo za potrebe reševanja zahtevka, zgoraj omenjeni podatki preneseni tudi drugim povezanim družbam skupine Endress+Hauser. Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je, skladno z odstavkom b), točke 1, 6. člena GDPR, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Iskanja uporabnika (npr. iskanja določenih člankov v bazi znanja) lahko analiziramo z namenom zagotavljanja boljše in hitrejše podpore uporabniku v povezavi z odprtimi zadevami. Analiziramo tudi anonimna iskanja z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti naše baze znanja. Pravna podlaga za to je, skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR, naš legitimni interes.

3. Kontaktni obrazci

(1) Na različnih straneh našega spletnega mesta imate možnost vnosa svojih osebnih podatkov z namenom, da stopite z nami v stik ali da nam podate svoje mnenje. V vseh teh kontaktnih obrazcih so nekatere informacije označene kot obvezne. To so informacije, brez katerih vam ne moremo nuditi ustrezne storitve. Ko te podatke vnesete, jih ob oddaji shranimo skupaj z vašim IP naslovom in časovno značko (datum in ura) oddaje.

(2) V procesu oddaje podatkov vam je na voljo povezava na to politiko zasebnosti. Vedno vam je na voljo tudi vzpostavitev kontakta z nami z uporabo e-pošte. V takih primerih shranimo vaše osebne podatke, prejete z e-pošto. Te podatke uporabimo izključno za obdelavo vašega povpraševanja.

(3) Pravna podlaga za obdelavo podatkov, zbranih prek kontaktnih obrazcev ali z e-poštno komunikacijo je, skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR, naš legitimni interes ali skladno z odstavkom b), točke 1, 6. člena GDPR, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kadar je komunikacija pogodbenega značaja.

(4) Podatke kontaktnih obrazcev uporabljamo izključno za obdelavo konkretnega stika. V primeru stikov prek e-pošte, sam stik pomeni tudi potreben legitimni interes za obdelavo podatkov. Drugi podatki, ki jih obdelujemo v procesu oddaje, služijo preprečevanju zlorab kontaktnih obrazcev in zagotavljanju varnosti naših sistemov informacijske tehnologije.

(5) Podatke izbrišemo takoj, ko glede na namen v zvezi, s katerim so bili zbrani, niso več potrebni. Za osebne podatke iz kontaktnih obrazcev in tiste, poslane po e-pošti, se to zgodi takoj, ko je zadevni pogovor z uporabnikom končan. To je takrat, ko okoliščine kažejo, da je bila zadevna zadeva dokončno razčiščena.

4. Zagotavljanje spletnih strani in dnevniške datoteke

(1) V primeru zgolj informativne uporabe spletnega mesta, torej če se ne registrirate ali kako drugače posredujete svojih podatkov, zbiramo podatke, ki jih vaš brskalnik samodejno posreduje našemu strežniku. Pri ogledu našega spletnega mesta zbiramo te podatke, ki so po tehnični plati nujni, da vam lahko naše spletne stran prikažemo in pri tem zagotovimo stabilnost in varnost (pravna podlaga za to je, skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR, naš legitimni interes.):

 • IP naslov

 • Datum in čas zahteve

 • Časovna razlika od greenwiškega poldnevnika (GMT)

 • Vsebina zahteve (konkretna stran)

 • Status dostopa/HTTP statusna koda

 • Količina prenesenih podatkov v posameznem primeru

 • Spletna stran, od koder zahteva prihaja

 • Brskalnik, jezik in verzija brskalnika

 • Operacijski sistem in njegov vmesnik

(2) Po prenehanju uporabe IP naslove uporabnikov izbrišemo ali anonimiziramo. V primeru anonimizacije se IP naslovi spremenijo tako, da posameznih podatkov o osebnih ali dejanskih okoliščinah ni več mogoče dodeliti določeni ali določljivi fizični osebi ali se lahko dodelijo le z nesorazmerno velikim naporom.

5. Piškotki

Poleg zgoraj navedenih podatkov dnevniških datotek se ob uporabi spletnega mesta v vaš računalnik shranijo t.i. piškotki. Tu najdete podroben pregled piškotkov, ki jih uporabljamo, in kako dolgo so shranjeni.

C. Promocijska e-poštna komunikacija & storitve spletne analitike

1. Promocijska e-poštna komunikacija

1.1 Registracija za prejemanje e-pošte

(1) Imate možnost, da se naročite na prejemanje naše promocijske elektronske pošte, s katero vas bomo nato redno obveščali o novostih v zvezi z našimi izdelki.

(2) Našo promocijsko e-pošto boste prejemali le na podlagi vaše aktivne privolitve (opt-in) in, kadar zahtevano, po dodatni potrditvi vašega e-poštnega naslova (dvojna privolitev - double opt-in). Če svoje naročnine ne boste potrdili v roku 14 dni po registraciji, bo registracija nepopolna. V takem primeru promocijske e-poštne ne boste prejemali.

Vaše IP naslove, uporabljene za registracijo in njeno potrditev, hranimo skupaj z ustreznima časovnima značkama. To počnemo zato, da lahko dokazujemo, da ste se registrirali in, če je potrebno, zato, da lahko razrešimo primere morebitnih zlorab vaših osebnih podatkov. Po prejeti potrditvi shranimo vaš e-poštni naslov za namen pošiljanja promocijske e-pošte.

(3) Pravna podlaga za zgoraj navedene postopke obdelave podatkov v zvezi s promocijsko e-poštno je, skladno z odstavkom a), točke 1, 6. člena GDPR, vaše soglasje.

(4) Če naše promocijske pošte ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite npr. s klikom na odjavno povezavo, ki je del vsakega takega e-poštnega sporočila.

1.2 Promocijska e-pošta po nakupu izdelka

(1) Če prek naše spletne strani kupite izdelke, programsko opremo ali storitve, vam bomo morda, tudi če niste naročeni na promocijska sporočila, poslali promocijsko e-pošto na naslov, ki ste ga navedli ob nakupu. To velja za e-pošto, ki oglašuje podobne izdelke, kot so tisti, ki ste jih kupili.

(2) V ta namen hranimo vaš e-poštni naslov. Poleg tega hranimo tudi vaš IP naslov, ki ste ga uporabili za nakup, in časovno značko nakupa, z namenom da lahko dokažemo legitimnost pošiljanja promocijske e-pošte.

(3) Pravna podlaga za zgoraj navedene postopke obdelave je, skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR, naš legitimni interes. Naš legitimni interes za obdelavo podatkov je neposredno oglaševanje naših izdelkov našim strankam, kot tudi vaše zanimanje za ponudbe in promocije.

(4) Če naše promocijske pošte ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite npr. s klikom na odjavno povezavo, ki je del vsakega takega e-poštnega sporočila.

1.3 Ponudnik storitve razpošiljanja promocijske e-pošte

(1) Za optimalno komunikacijo s strankami uporabljamo Oracle Eloqua Marketing Automation. Strežniki tega ponudnika so v EU. V okviru podpornih in administracijskih storitev v posameznih primerih ni mogoče izključiti, da imajo dostop do uporabniških podatkov lahko tudi posamezniki, zaposleni pri ponudniku storitev, na lokacijah zunaj EU. Tak dostop imajo lahko le v okviru njihovega pogodbenega zagotavljanja storitev, pri čemer je vedno zagotovljena ustrezna raven varstva podatkov.

(2) Dodatne informacije o varstvu podatkov v zvezi z uporabo Oracle Eloqua Marketing Automation najdete tu: Oracle Privacy Policy

1.4 Vrednotenje promocijskih e-poštnih sporočil

(1) Vedenje prejemnikov naše promocijske e-pošte želimo razumeti, zato ga, pod pogojem, da ste dali ustrezno soglasje, vrednotimo. Da je vrednotenje mogoče, promocijska e-poštna sporočila vsebujejo t.i. spletne oddajnike oz. sledilne točke, ki so enotočkovne slikovne datoteke. Za namen vrednotenja zbrane podatke ali njihove dele in spletne oddajnike povežemo z vašim e-poštnim naslovom in individualnim ID-jem.

Povezave, prejete v promocijskih e-poštnih komunikacijah, vsebujejo ta ID. S podatki, pridobljenimi na tak način, ustvarimo uporabniški profil, ki nam omogoča, da promocijsko e-pošto bolje prilagodimo vašim interesom. Pri tem beležimo, katere povezave kliknete, ko berete naša promocijska sporočila, iz česar sklepamo, kaj vas zanima. Te podatke lahko povežemo z vašimi dejanji med uporabo našega spletnega mesta.

(2) Pravna podlaga za zgoraj opisano vrednotenje je, skladno z odstavkom a), točke 1, 6. člena GDPR, vaše soglasje, ki ga lahko, v postopku naročanja na našo promocijsko e-pošto, prostovoljno podate.

(3) V primerih, ko promocijsko e-pošto prejmete po nakupu, ne da bi se pred tem naročili na taka sporočila in podali soglasje, je pravna podlaga za opisano vrednotenje, skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR, naš legitimni interes. Ta je utemeljen z našo potrebo po boljši prilagoditvi naših promocijskih sporočil potrebam in interesom naših strank.

(4) Sledenju, opisanem zgoraj, lahko kadarkoli ugovarjate tako, da zahtevate prekinitev pošiljanja promocijskih sporočil na vaš naslov.

2. Spletna analitika in oglaševanje

2.1 Mapiranje podatkov (Webtrekk Analytics)

(1) To spletno mesto uporablja spletno statistično orodje "Map Intelligence (Webtrekk Analytics)" podjetja Mapp c/o Webtrekk GmbH s sedežem v Nemčiji. Orodje je namenjeno zbiranju statističnih podatkov o uporabi tega spletnega mesta in , posledično, ustrezni optimizaciji ponudbe. Orodje beleži uporabo anonimno ali psevdonimno. IP naslove anonimizira takoj po obdelavi in pred hrambo. Pravna podlaga za to obdelavo je, skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR, naš legitimni interes.

(2) Več informacij o Map Intelligence (Webtrekk Analytics) najdete v: Webtrekkovi politiki zasebnosti

2.2 Google Ads in Googlovo sledenje konverzij

1) To spletno mesto uporablja Google Ads, program za spletno oglaševanje podjetja Google Inc., ki ima sedež v ZDA. Google Ads temelji na t.i. sledenju konverzij. Informacije, pridobljene z uporabo piškotkov za konverzije, gradijo statistike konverzij. Tako določimo skupno število uporabnikov, ki kliknejo naš izbrani oglas in so posledično preusmerjeni na stran, označeno s konverzijsko oznako. V nobenem primeru na ta način ne prejmemo informacij, na podlagi katerih bi lahko osebno identificirali osebo, ki je kliknila oglas.

Pravna podlaga za tovrstno obdelavo podatkov je, skladno z odstavkom a), točke 1, 6. člena GDPR, vaše soglasje. Soglasje lahko za prihodnost prekličete z nastavitvijo opt-out piškotka: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

(2) Več informacij o Google Ads in Googlovem sledenju konverzij najdete v Googlovi politiki zasebnosti: https://policies.google.com/privacy

2.3 Google Tag Manager

(1) To spletno mesto v sklopu Google Ads in sledenja konverzij uporablja tudi Google Tag Manager. Tagi (oznake) so kratki kosi kode naših spletnih strani, ki so med drugim namenjeni meritvam prometa in vedenja obiskovalcev, sledenju učinka spletnega oglaševanja in družabnih kanalov, uporabi ponovnega oglaševanja in ciljanja ter testiranju in optimizaciji njihovega spletnega mesta.

Orodje proži druge oznake, ki lahko zbirajo podatke. Google Tag Manager ne dostopa do teh podatkov. Pravna podlaga za obdelavo je, skladno z odstavkom a), točke 1, 6. člena GDPR, vaše soglasje.

(2) Dodatne informacije o Google Tag Mangerju najdete v Googlovi politiki zasebnosti: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/

2.4 Google Dynamic Remarketing

(1) Uporabljamo tudi aplikacijo Google Remarketing. To nam med vašo uporabo interneta omogoča prikazovanje oglasov, povezanih z vašimi interesi, določenimi na podlagi naših prej obiskanih ali uporabljenih spletnih strani in ponudbe. Google uporablja piškotke, da prepozna vaš brskalnik ob obisku drugih spletnih mest in vam servira oglase, za katere meni, da vas utegnejo zanimati.

(2) Google trdi, da ne združuje podatkov, zbranih s postopki ponovnega trženja (remarketing), z osebnimi podatki, ki jih Google sicer lahko hrani. Točneje, Google trdi, da se med postopki ponovnega trženja izvaja psevdonimizacija. Pravna podlaga za obdelavo je, skladno z odstavkom a), točke 1, 6. člena GDPR, vaše soglasje.

(3) Dodatne informacije o Googlovem Dynamic Remarketingu najdete v Googlovi politiki zasebnosti: https://policies.google.com/privacy

2.5 LinkedIn Lead Generation in LinkedIn Matched Audiences

(1) V kontekstu iskanja in pridobivanja novih strank uporabljamo storitvi "LinkedIn Lead Generation" in "LinkedIn Matched Audiences" podjetja LinkedIn Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska. Namen uporabe je natančnejše ciljanje zainteresiranih strani.

(2) LinkedIn Lead Generation je obrazec, ki omogoča oglaševanje v družabnem omrežju LinkedIn (sponzorirane vsebine). Če ste član platforme LinkedIn, lahko LinkedIn vklopi klicanje takšnih obrazcev vašemu profilu.

(3) Kot član LinkedIna nam lahko prek omenjenih obrazcev posredujete svoj e-poštni naslov ali druge podatke. Pravna podlaga za uporabo LinkedIn Lead Generation storitve je, skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR, naš legitimni interes. Uporabo takih obrazcev lahko za prihodnost preprečite z nastavitvijo opt-out piškotka: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

(4) LinkedIn Matched Audiences je storitev, ki nam omogoča prikaz vam namenjenih ciljanih oglasov o naši ponudbi na spletnih straneh LinkedIn. V ta namen se v času t.i. retargetiranja stikov išče ujemanja zbirke podatkov LinkedIn s podatki o stikih, ki jih Endress+Hauser posreduje LinkedInu.

(5) Zgoraj omenjeno retargetiranje in oglaševanje na LinkedInu skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR izvajamo na podlagi našega zakonitega interesa. Za to potrebne obdelave lahko preprečite tako, da spremenite nastavitve v profilu LinkedIn. Ustrezne spremembe lahko naredite v razdelku »Interaction with companies«, ki ga najdete v svojih nastavitvah pod »Display data« in nato »Advertising settings«.

(6) Dodatne informacije o varstvu podatkov v povezavi s storitvijo LinkedIn Lead Generation in LinkedIn Matched Audiences najdete v LinkedIn politiki zasebnost: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.6 Tealium iQ Tag Management

(1) Uporabljamo tudi storitev Tealium iQ Tag Management podjetja Tealium Inc. s sedežem v ZDA. Tealium iQ Tag Management nam omogoča integracijo storitev, navedenih v tej politiki zasebnosti, z implementacijo drugih piškotkov in oznak. Poleg tega nam omogoča integracijo Consent Managerja ("cookie bannerja"). Pravna podlaga za to uporabo je, skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR, naš legitimni interes.

(2) Več informacij o Tealium iQ Tag Managementu najdete v Tealiumovi politiki zasebnosti: https://tealium.com/privacy/

2.7 Oracle Eloqua Marketing Automation

(1) Oracle Eloqua Marketing Automation je orodje za spletno analizo podjetja Oracle Corp. s sedežem v ZDA. Oracle Eloqua Marketing Automation lahko uporablja tehnologijo piškotkov in t.i. spletnih oddajnikov, da, tako kot druga orodja za spletne analize, zbere podatke o vaši uporabi spleta. Več informacij o tem najdete v poglavju Piškotki.

(2) Če vi kot uporabnik niste dali nobenih osebnih podatkov na ali prek naše spletne strani (npr. v obliki soglasja za prejemanje naših novic po e-pošti ali z vnosom podatkov v obrazec za prenos vsebin oz. datotek), nam Oracle Eloqua Marketing Automation služi enako (isti namen) kot Map Intelligence (Webtrekk Analytics).

V tem primeru je pravna podlaga za obdelavo, skladno z odstavkom f), točke 1, 6. člena GDPR, naš legitimni interes. Zbrane podatke uporabljamo naprej le, če aktivno posredujete osebne podatke in potrdite ustrezno izjavo o soglasju. V takem primeru je pravna podlaga za obdelavo podatkov , skladno z odstavkom a), točke 1, 6. člena GDPR, vaše soglasje.

(3) Več informacij o Oracle Eloqua Marketing Automation najdete v: Oraclovi politiki zasebnosti

2.8 Hotjar

(1) Hotjar je orodje za spletno analitiko podjetja Hotjar Ltd, s sedežem na Malti, ki ga uporabljamo zato, da bi bolje razumeli vaše potrebe in na podlagi tega optimirali svojo ponudbo in izboljšali uporabniško izkušnjo našega spletnega mesta. Hotjar uporablja piškotke in druge tehnologije za zbiranje podatkov o vedenju naših uporabnikov in o njihovih terminalskih napravah. Hotjar zbrane podatke v našem imenu shrani v psevdonimiziran uporabniški profil. Več informacij o tem najdete v poglavju Piškotki.

(2) Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo je, skladno z odstavkom a), točke 1, 6. člena GDPR, vaše soglasje.

(3) Dodatne informacije o storitvi Hotjar najdete v Hotjarovi politiki zasebnosti: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Data-Privacy